درباره ما:

«پروژه SOUVERÄN - سازمان مستقل مهاجران برای یکپارچگی شغلی»، پروژه ای متعلق به شبکه IQ اشلسویگ-هولشتاین است که شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین آن را اجرا می کند.

 

SOUVERÄN یک پروژه توانمندسازی برای افراد دارای پیشینه مهاجرت است، به ویژه در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. افراد دارای پیش زمینه مهاجرت از طریق این پروژه، مهم تر از همه با مشاوره، آموزش و راهنمایی تقویت می شوند، تا استراتژی های مستقل و پایدار مشارکت را طراحی کنند. در این کار، یکپارچگی شغلی در مرکز توجه پروژه است.

 

 

اعضای فعال جوامع مهاجران، با کمک SOUVERÄN به تکثیر کنندگان تثبیت سازمان های مستقل و معتبر در مناطق خود تبدیل می شوند.

 

شبکه «یکپارچگی از طریق تعیین صلاحیت (IQ)» در اشلسویگ-هولشتاین، یک شبکه یکپارچگی ناهمگن است که در سراسر ایالت با پروژه های گوناگون مشارکت تلاش می کند دسترسی به بازار کار را برای افراد دارای پیشینه مهاجرت آسان سازد. زمینه های اصلی کار شبکه، مشاوره در زمینه تایید مدارک خارجی و اجرای برنامه های تعیین صلاحیت در زمینه قانون تایید است. این شبکه از سوی شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین (www.frsh.de) سازماندهی می شود.

اطلاعات بیشتر را در اینجا ببینید: www.iq-netzwerk-sh.de

 

هماهنگ کننده شبکه IQ اشلسویگ-هولشتاین، خانم فرزانه فاگدی-فوس است:

ایمیل: fvv@~@frsh.de          تلفن: 47-856-556 0431

 

پروژه SOUVERÄN به موضوع اصلی شماره 3 شبکه IQ یعنی «مشارکت» تعلق دارد.

 

مدیریت پروژه

لودمیلا بابایان

تلفن: 67 853 556 0431

souveraen@~@frsh.de

 

پروژه های فرعی دیگر IQ عبارتند از:

 

 HSP 3: مشارکت

  • SOUVERÄN – سازمان مستقل مهاجران برای یکپارچگی شغلی

  • diffairenz – آموزش برای پذیرش بین فرهنگی و مقابله با تبعیض
  • Mit Recht gegen Diskriminierung! - با قانون علیه تبعیض!

 

 HSP 4: شبکه افراد متخصص
شبکه منطقه ای افراد متخصص اشلسویگ-هولشتاین
 

تیم SOUVERÄN


لودمیلا بابایان

مدیریت پروژه

تلفن: 67 853 556 0431

souveraen@~@frsh.de

 

 


Danica Fröhlich

دستیار پروژهبرگزار کننده برنامه

شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین

شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین برگزار کننده پروژه SOUVERÄN است. این شورا از سال 1991 برنامه های مشاوره و آموزش را برای تکثیرکنندگان اجرا می کند، برنامه های میانجیگری و روابط عمومی را برای پناهندگان و مهاجران اجرا می کند و شبکه های یکپارچگی مانند «کشورهای بیشتر در چشم انداز» و «همه سوار شوند» را هماهنگ می کند.

 

شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین

Sophienblatt 82-86

24114 Kiel

www.frsh.de

اطلاعات بیشتر را در اینجا بیابید: