فرم تماس

فرم تماس

پروژه ‏SOUVERÄN

شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین

Sophienblatt 82-86

24114 Kiel

تلفن: 67 853 556 0431

ایمیل: souveraen@~@frsh.de

 

بروشور پروژه ما با اطلاعات بیشتر را می توانید در اینجا دریافت کنید.

می توانید به انگلیسی، ترکی، اسپانیایی و آلمانی به ما نامه بنویسید.