ቀፃሊ መድረኽ

No news available.

Veranstaltungsarchiv

ስደተኛታት – መሰረታዊ ስትራቴጂታት ንዘላቒ ተሳትፎ ኣብ ስራሕ ዓለም

| Veranstaltung 

ቴማ ሶቨራን ፕሮጀክት – መዓልቲ ሰብሞያ "ትካላት ስደተኛታት – መሰረታዊ ስትራቴጂታት ንዘላቒ ተሳትፎ ኣብ ስራሕ ዓለም" ኣብ ኣዳራሽ ኬል ሲቲ

 

ኣብ መፋርቕ ሕዳር 2019, መድረኽ "MigrantischeOrganisationen –…

Read more