እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Lebenswege treffen sich - Interkulturelle Frauendialoge in Meldorf

| News  Veranstaltung 

Das IQ Teilprojekt Souverän organisiert gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Dithmarschen und dem AWO Familienzentrum Meldorf am Freitag, den 18.11.2022 von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Veranstaltung "Lebenswege treffen sich - Interkulturelle Frauendialoge". Dazu laden wir alle Frauen aus Dithmarschen, egal ob alteingesessen oder erst vor Kurzem dazugekommen, in die Ditmarsia Meldorf ein.

Im Speed-Dating Format tauschen wir uns mit wechselnden Gesprächspartnerinnen über verschiedene Stationen der Lebenswege aus, knüpfen neue Kontakte in der Region und bringen Frauen verschiedener Herkunft zusammen.

Kinder sind herzlich willkommen, es wird eine Betreuung mit einem kleinen Programm geben.

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch in gemütlicher Atmosphäre und bei einem kleinen Imbiss.

Nach der Veranstaltung zeigen wir im Kino Deutsches Haus den Film "WOMAN. 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme". Wer Lust hat, kann direkt von den Frauendialogen mit ins Kino gehen. Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns über Anmeldungen bis zum 11.11.2022 direkt beim AWO Familienzentrum per Mail unter christiane.bornholdt-suhr(at)awo-sh.de oder telefonisch unter 04832-60 11 114.

Bei Fragen kann gern auch das Projekt Souverän kontaktiert werden: souveraen(at)frsh.de oder unter 0431 556 853 67. Weitere Informationen sind auch im beiliegenden Flyer zu finden.

[Translate to Tigrinya:] Lebenswege treffen sich - Interkulturelle Frauendialoge in Meldorf

| News  Veranstaltung 

Das IQ Teilprojekt Souverän organisiert gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Dithmarschen und dem AWO Familienzentrum Meldorf am Freitag, den 18.11.2022 von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Veranstaltung "Lebenswege treffen sich - Interkulturelle Frauendialoge". Dazu laden wir alle Frauen aus Dithmarschen, egal ob alteingesessen oder erst vor Kurzem dazugekommen, in die Ditmarsia Meldorf ein.

Im Speed-Dating Format tauschen wir uns mit wechselnden Gesprächspartnerinnen über verschiedene Stationen der Lebenswege aus, knüpfen neue Kontakte in der Region und bringen Frauen verschiedener Herkunft zusammen.

Kinder sind herzlich willkommen, es wird eine Betreuung mit einem kleinen Programm geben.

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch in gemütlicher Atmosphäre und bei einem kleinen Imbiss.

Nach der Veranstaltung zeigen wir im Kino Deutsches Haus den Film "WOMAN. 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme". Wer Lust hat, kann direkt von den Frauendialogen mit ins Kino gehen. Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns über Anmeldungen bis zum 11.11.2022 direkt beim AWO Familienzentrum per Mail unter christiane.bornholdt-suhr(at)awo-sh.de oder telefonisch unter 04832-60 11 114.

Bei Fragen kann gern auch das Projekt Souverän kontaktiert werden: souveraen(at)frsh.de oder unter 0431 556 853 67. Weitere Informationen sind auch im beiliegenden Flyer zu finden.

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።