እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Fördertöpfe für Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Selbstorganisationen

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Stormarn laden ein zu einer Veranstaltung zum Thema Fördertöpfe für die Zielgruppe Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Selbstorganisationen.

Wir werden generell in den Prozess der Antragsstellung einführen, verschiedene Fördermittel kennenlernen und mit kleinen Übungen in die Praxis einsteigen.

Wann? 30.09.2022 von 17:30 - 20:00 Uhr

Wo? Kreisverwaltung Kreis Stormarn, Gebäude D, Raum D 132, Bad Oldesloe

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im Flyer im Anhang.

Anmeldungen bitte per Mail an u.froemming-gallein@~@kreis-stormarn.de

Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

[Translate to Tigrinya:] Fördertöpfe für Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Selbstorganisationen

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Stormarn laden ein zu einer Veranstaltung zum Thema Fördertöpfe für die Zielgruppe Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Selbstorganisationen.

Wir werden generell in den Prozess der Antragsstellung einführen, verschiedene Fördermittel kennenlernen und mit kleinen Übungen in die Praxis einsteigen.

Wann? 30.09.2022 von 17:30 - 20:00 Uhr

Wo? Kreisverwaltung Kreis Stormarn, Gebäude D, Raum D 132, Bad Oldesloe

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im Flyer im Anhang.

Anmeldungen bitte per Mail an u.froemming-gallein@~@kreis-stormarn.de

Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።