سازمانهای مهاجران - استراتژیهای برتر برای مشارکت پایدار در بازار کار

| Veranstaltung 

SOUVERÄN، پروژه ای از شبکه IQ (یکپارچگی از طریق تعیین صلاحیت) – کنفرانس «سازمانهای مهاجران - استراتژیهای برتر برای مشارکت پایدار در بازار کار» در شهرداری کیل

در اواسط نوامبر 2019، کنفرانس «سازمانهای مهاجران - استراتژیهای برتر برای مشارکت پایدار در بازار کار» متعلق به پروژه IQ با نام «SOUVERÄN - سازماندهی مستقل مهاجران برای یکپارچگی شغلی» که امسال آغاز شده است، در سالن اجتماعات شهرداری کیل برگزار شد. کریستین تسیراو عضو شورای شهر کیل، و اشتفان اشمیت مسئول امور پناهندگان، پناهندگی و مهاجران ایالت اشلسویگ-هولشتاین، با خوش آمدگویی هیجان انگیز خود مراسم را آغاز کردند. هر دو سخنران اعلام کردند که توجه شهرداری کیل و شهرداری های دیگر همراه با شهروندانشان به مبارزه با نژادپرستی و به حاشیه راندن، و مشارکت در پذیرش و بردباری، پیش نیازی برای یکپارچگی پایدار است.

مارتین لینک مدیر شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین، با سخنرانی خود درباره وضعیت سیاسی و توسعه بازار کار برای افراد دارای پیشینه مهاجرت دقیقا روی این موضوع تاکید کرد. او در سخنان خود، اهمیت سازمان های مستقل مهاجران را در برابر پیش زمینه احساساتِ در حال تقویت بیگانه هراسی و نژادپرستی در جامعه، مطرح کرد.  در حقیقت یک حمایت ایالتی برای سازمان های مهاجران

 

وجود دارد که با این حال در درجه نخست بر پروژه های محلی مربوط به مشارکت اجتماعی و  سیاسی تاکید دارد. ولی در اینجا، سازمان های مستقل مهاجران با هدفِ اعلام شدۀ رسیدن به یک زیربنای قوی از طریق تضمین پایدار اشتغال، متاسفانه در کانون توجه نیست.

 

در ادامه، فرزانه فاگدی-فوس، شبکه IQ اشلسویگ-هولشتاین را که او هماهنگ کننده آن است معرفی کرد. شرکت کنندگان کنفرانس انتظار داشتند یک نگاه گسترده بر ساختارهای برنامه حمایتی یکپارچگی از طریق تعیین صلاحیت ارائه شود. او از جمله درباره برنامه های مشاوره و اقدامات تعیین صلاحیت شبکه ایالتی اشلسویگ-هولشتاین و نیز برنامه های حساس سازی بین فرهنگی برای فعالان بازار کار گزارش داد.

 

پس از آن، آوریِله بیله آکونو، که او به عنوان هماهنگ کننده شبکه ایالتی اشلسویگ-هولشتاین فعالیت می کند، خلاصه ای را درباره «پروژه SOUVERÄN - سازمان مستقل مهاجران برای یکپارچگی شغلی» که در ماه مارس 2019 آغاز شده است ارائه کرد. SOUVERÄN یک پروژه  IQ متعلق به شورای پناهندگان اشلسویگ-هولشتاین است. در این پروژه، به افراد دارای پیشینه مهاجرت در مسیر خودسازماندهی و در برپایی ساختارها و استراتژی ها برای یک مشارکت بهتر در دنیای کار، مشاوره داده می شود و همراهی می شوند. خانم آوریِله بیله آکونو گزارش داد که پروژه توانمندسازی از جمله در زمینه مراحل تشریفاتی تشکیل انجمن ها و گزینه های تامین هزینه مشاوره می دهد و نیز در زمینه درخواست کار کمک می کند. مخاطب این برنامه ها علاقمندان از سراسر اشلسویگ-هولشتاین، با الویت مناطق روستایی و زنان هستند. افراد دارای پیشینه مهاجرت، در مسیر خود-سازماندهی و در برپایی ساختارها و استراتژی ها برای یک مشارکت پایدار در بازار کار همراهی شده و توانمند می شوند.

 

پس از یک استراحت و تبادل نظر پر جنب و جوش میان همه شرکت کنندگان، در ادامه دو سخنرانی هیجان انگیز انجام گرفت.

آقای پروفسور دکتر واسیلیس تسیانوس از دانشگاه فنی کیل، از جمله درباره تاثیرات نژادپرستی ساختاری بر سازمان های مهاجران صحبت کرد. او به این ترتیب درباره انهدام جوامع یونانی در جنوب آلمان از طریق پیگردهای گمراه کننده دولتی در زمینه اَعمال مجرمانه NSU (پیش زمینه ناسیونال-سوسیالیستی) توضیح داد. علاوه بر آن او اظهار داشت که برای فرایند یکپارچگی، مهاجران و نیز جمعیت ساکن آلمان باید پذیرا باشند.

 

سخنران بعدی ماریا اویکونومیدو بود. او عضو شبکه IQ برلین، اتحادیه کار بین فرهنگی (VIA) و مدیر پروژه در پروژه «به برلین خوش آمدید - توانمندسازی سازمان های مهاجران در زمینه ساختارهای فرهنگ خوش آمدگویی محلی» و نیز سخنگوی کارگروه تخصصی سازمان های مهاجران است. خانم اویکونومیدو چشم انداز روشنی را درباره توسعه و طراحی سازمانهای مهاجران و اهمیت توانمندسازی ارائه کرد.

 

در پایان کنفرانس دوباره یک بحث گروهی پرهیجان میان نمایندگان سازمان های مهاجران - Sisters - انجمن زنان برای آفریقا و جامعه تُرک های اشلسویگ-هولشتاین - و نیز نمایندگان شبکه ایالتی IQ اشلسویگ-هولشتاین و شبکه ایالتی برلین انجام شد. با تبادل نظر با مخاطبان آشکار شد که سازمانهای مستقل مهاجران چقدر مهم هستند. استقلال و خودمختاری شرایط ایده آلی را برای توانمندسازی و پیگیری و اجرای علایق خود افراد ارائه می کند. پتانسیل های افراد شناخته و استفاده می شوند، و خودآگاهی ایجاد می شود تا فرد مسیر دلخواه را در دنیای کار طی کند. مهم تر از همه، سازمانهای مستقل مهاجران ویژه زنان هستند که دارای اهمیت فراوان هستند، چون در آنجا یک فضای حفاظت وجود دارد که در آن زنان به صورت متقابل همدیگر را تقویت می کنند.

یک پایان خوب برای کنفرانس، با یک پذیرایی پر و پیمان و خوشمزه همراه شد که آن هم در یک فضای مطلوب و همراه با تبادل نظر شرکت کنندگان برگزار شد.

این مراسم ترکیبی از سخنرانی های علمی، معرفی پروژه و شبکه و نیز یک تبادل نظر پرهیچان درباره سازمان های مستقل مهاجران و توانمندسازی بود.

این کنفرانس یک بار دیگر روشن ساخت که این موضوعات برای یکپارچگی پایدار در بازار کار و نیز برای کل جامعه چقدر مهم و معنی دار هستند.

عقب