Göçmenlik Kuruluşları - İş piyasasına sürdürülebilir katılım için bağımsız stratejiler

| Veranstaltung 

SOUVERÄN IQ Projesi – “Göçmenlik Kuruluşları – İş Piyasasına Sürdürülebilir Katılım

 İçin Bağımsız Stratejiler” Sempozyumu Yer: Kiel Belediye Binası

2019 yılının Kasım ayının ortalarında, bu yıl içinde başlatılan "SOUVERÄN- Mesleki entegrasyon için göçmenlik öz örgütlenmesi” IQ Projesi kapsamındaki “ Göçmenlik Kuruluşları - İş piyasasına sürdürülebilir katılım için bağımsız stratejiler" konferansı Kiel Belediye Binası salonunda başladı. Kiel Belediye Meclisi Başkanı Christian Zierau ve Schleswig-Holstein Mülteci, Sığınma ve Göç İşleri Eyalet Komiseri Stefan Schmidt katılımcıları hararetli bir şekilde selamlayarak etkinliğin açılışını yaptılar. Her iki konuşmacı da Kiel şehrinin ve diğer tüm belediyelerin vatandaşlarını ırkçılığa ve dışlanmaya karşı koymasının, açıklığı ve hoşgörüyü teşvik etmesinin sürdürülebilir bir entegrasyon için ön koşul olduğunu vurguladı.

Mülteci Konseyi Schleswig-Holstein e.V. Mülteci Konseyi Genel Müdürü Martin Link yaptığı konuşmayla göçmen kökenli insanlar için siyasi durum ve iş piyasasının gelişimi üzerine durdu. Konuşmasında göçmen öz örgütlenmelerinin toplumda artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bağlamındaki önemine değindi. Esasında, öncelikle sosyal ve sosyal katılım için yerel girişimleri hedef alan göçmen örgütleri için ülke desteği mevcut bulunmaktadır. Bununla birlikte göçmen öz örgütlenmeleri, maalesef sürdürülebilir iş güvenliği ile entegrasyon için sağlam bir temel oluşturma hedefine odaklanmamıştır.

Daha sonra Farzaneh Vagdy-Voß, koordinatörü olduğu IQ ağı Schleswig-Holstein IQ ağını tanıttı. Sempozyum katılımcılarını, yeterlilikler vasıtasıyla entegrasyon destek programı yapıları üzerine geniş kapsamlı bir genel bakış bekliyordu. Kendisi diğer hususların yanı sıra, Schleswig-Holstein eyalet ağının danışma hizmetleri ve yeterlilik tedbirlerinin yanı sıra iş piyasasındaki oyuncular için sunulan kültürler arası duyarlılık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Bundan sonra, Schleswig-Holstein Eyaleti IQ Ağı’nın koordinasyonunda da çalışan Aurelie Bile Akono, Mart 2019’da başlatılan SOUVERÄN Projesi kapsamında mesleki oryantasyona yönelik göçmen öz örgütlenmesine bir bakış sundu. SOUVERÄN Schleswig-Holstein e.V. Mülteci Konseyi'nin IQ projesidir. Göçmen kökenli olan insanlara, öz örgütlenme yolunda ve iş dünyasına daha iyi katılım için yapıları ve stratejileri oluşturma konusunda tavsiye ve yardımda bulunulmaktadır. Bayan Safî Akono, Güçlendirme Projesinin dernek kurulması ve finansman seçeneklerinin resmi süreçleri ile destekleyici uygulamalar konusunda tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi. Sunulan hizmetler, kırsal bölgelere ve kadınlara odaklanan Schleswig-Holstein'ın her yerinden ilgilenen kişilere yöneliktir. Göçmen kökenli olan insanlara, öz örgütlenme yolunda ve iş piyasasına sürdürülebilir katılım için yapıların ve stratejilerin kurulmasında eşlik edilir ve kendileri güçlendirilir.

Bir ara ve tüm katılımcılar arasında canlı bir görüş alışverişinden sonra, iki heyecan verici konferans izlendi.

Kiel meslek yüksekokulundan Prof. Dr. Vassilis Tsianos, diğer hususların yanı sıra yapısal ırkçılığın göçmen örgütleri üzerindeki etkilerini açıkladı. Böylelikle NSU (Nasyonal Sosyalist Altyapı) suçları bağlamında yanıltıcı devlet takibatı vasıtasıyla güney Almanya'daki Yunan topluluklarının nasıl parçalandıklarını anlattı. Ayrıca, göçmenler ve hali hazırda Almanya'da yaşayanlar için entegrasyon süreçleri açma gereği hakkında konuştu.

Diğer bir konuşmacı olarak Maria Oikonomidou'yu kazandık. Kendisi Berlin Eyaleti Kültürlerarası Çalışma Birliği (VIA) IQ ağından olup ayrıca “Berlin’e Hoşgeldiniz- Yerel Hoş Geldiniz Kültürü Yapıları Bağlamında Göçmen Örgütlerinin Güçlendirilmesi” projesinin lideri ve aynı zamanda göçmen örgütleri çalışma grubunun sözcüsüdür. Bayan Oikonom, göçmen örgütlerinin gelişimi ve yapılandırılması ile güçlendirmenin önemi hakkında net bir genel bakış sunuldu.

Sempozyumun sonunda, göçmen örgütlerinin temsilcileri- Kız Kardeşler- Afrika Kadınları Avrupa Birliği ve Türk Schleswig-Holstein Avrupa Birliği- ve Schleswig-Holstein Eyaleti IQ Ağı ve Berlin Eyalet Ağı'ndan temsilcilerle heyecan verici bir panel yapıldı. İzleyiciler arasındaki iletişim sayesinde göçmen öz örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Bağımsızlık ve özerklik, toplumda kendini güçlendirmek ve kendi çıkarlarını koruyup kollamak için ideal koşulları sağlamaktadır. Öz potansiyeller fark edilir ve kullanılır, istenilen çalışma yoluna gitmek için özgüven oluşturulur. Özellikle kadınlara özgü göçmen öz örgütleri, kadınların birbirini güçlendirdiği bir barınak oluşturdukları için büyük önem taşımaktadır.

Sempozyum daha sonra atmosferi daha hoş bir hale getiren zengin ve lezzetli bir ikram ile neşeli bir şekilde sona ermiştir.

Etkinlikte bilimsel konferanslar, proje ve ağ sunumları ile göçmen öz örgütlenmelerine ve güçlenmelerine yönelik canlı bir görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

Bu sempozyum bir kez daha bu konuların iş piyasasına sürdürülebilir entegrasyon ve bir bütün olarak toplum için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Back