እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän lädt ein zu einer Veranstaltung zum Thema Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

Viele Migrant*innen haben eine Geschäftsidee, aber nicht alle wissen, wie solchen Ideen realisiert werden können.

In unserer Veranstaltung wollen wir wichtige Schritte zur Existenzgründung thematisieren. Gemeinsam mit Expert*innen sprechen wir über potenzielle Schwierigkeiten auf dem Weg zur Selbständigkeit und wie man damit umgehen kann.

Diese und viele weitere Fragen werden wir gemeinsam besprechen.

Es wird Essen und Getränke geben!

Wann? 11.10.2022 12:00 - 18:00 Uhr

Wo? Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, 24109 Kiel

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im beigefügten Flyer.

Anmeldungen bitte unter folgendem Link:

https://eveeno.com/198914546

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Team von Souverän

 

[Translate to Tigrinya:] Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän lädt ein zu einer Veranstaltung zum Thema Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

Viele Migrant*innen haben eine Geschäftsidee, aber nicht alle wissen, wie solchen Ideen realisiert werden können.

In unserer Veranstaltung wollen wir wichtige Schritte zur Existenzgründung thematisieren. Gemeinsam mit Expert*innen sprechen wir über potenzielle Schwierigkeiten auf dem Weg zur Selbständigkeit und wie man damit umgehen kann.

Diese und viele weitere Fragen werden wir gemeinsam besprechen.

Es wird Essen und Getränke geben!

Wann? 11.10.2022 12:00 - 18:00 Uhr

Wo? Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, 24109 Kiel

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im beigefügten Flyer.

Anmeldungen bitte unter folgendem Link:

https://eveeno.com/198914546

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Team von Souverän

 

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።