እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Workshop "Vereinsgründung"

| News  Veranstaltung 

Workshop "Vereinsgründung"

Das Teilprojekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Kreis Dithmarschen laden ein zum Workshop "Vereinsgründung" in Heide:

  • Wie gründe ich einen Verein?
  • Welche Schritte sind nötig?
  • Was braucht man dafür?

Diese und alle weiteren Fragen thematisieren wir in unserem Workshop. Dazu laden wir Migrant*innen aus dem Kreis Dithmarschen ein. Getränke und Snacks während des Workshops stellen wir zur Verfügung.

Wann? 30.06.2022 von 17:30 - 19:00 Uhr

Wo? Restaurant "Am Wasserturm", Brahmsstraße 1-2, 25746 Heide

Anmeldung über folgenden Link: https://eveeno.com/329690371

Bei technischen Schwierigkeiten bitte per E-Mail melden: souveraen@~@frsh.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich im Flyer anbei.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen spannenden Workshop.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

[Translate to Tigrinya:] Workshop "Vereinsgründung"

| News  Veranstaltung 

Workshop "Vereinsgründung"

Das Teilprojekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Kreis Dithmarschen laden ein zum Workshop "Vereinsgründung" in Heide:

  • Wie gründe ich einen Verein?
  • Welche Schritte sind nötig?
  • Was braucht man dafür?

Diese und alle weiteren Fragen thematisieren wir in unserem Workshop. Dazu laden wir Migrant*innen aus dem Kreis Dithmarschen ein. Getränke und Snacks während des Workshops stellen wir zur Verfügung.

Wann? 30.06.2022 von 17:30 - 19:00 Uhr

Wo? Restaurant "Am Wasserturm", Brahmsstraße 1-2, 25746 Heide

Anmeldung über folgenden Link: https://eveeno.com/329690371

Bei technischen Schwierigkeiten bitte per E-Mail melden: souveraen@~@frsh.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich im Flyer anbei.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen spannenden Workshop.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።