صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

[Translate to Farsi:] Workshop "Vereinsgründung"

| News  Veranstaltung 

Workshop "Vereinsgründung"

Das Teilprojekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Kreis Dithmarschen laden ein zum Workshop "Vereinsgründung" in Heide:

  • Wie gründe ich einen Verein?
  • Welche Schritte sind nötig?
  • Was braucht man dafür?

Diese und alle weiteren Fragen thematisieren wir in unserem Workshop. Dazu laden wir Migrant*innen aus dem Kreis Dithmarschen ein. Getränke und Snacks während des Workshops stellen wir zur Verfügung.

Wann? 30.06.2022 von 17:30 - 19:00 Uhr

Wo? Restaurant "Am Wasserturm", Brahmsstraße 1-2, 25746 Heide

Anmeldung über folgenden Link: https://eveeno.com/329690371

Bei technischen Schwierigkeiten bitte per E-Mail melden: souveraen@~@frsh.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich im Flyer anbei.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen spannenden Workshop.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

[Translate to Farsi:]
[Translate to Farsi:]

[Translate to Farsi:] Workshop "Vereinsgründung"

| News  Veranstaltung 

Workshop "Vereinsgründung"

Das Teilprojekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Kreis Dithmarschen laden ein zum Workshop "Vereinsgründung" in Heide:

  • Wie gründe ich einen Verein?
  • Welche Schritte sind nötig?
  • Was braucht man dafür?

Diese und alle weiteren Fragen thematisieren wir in unserem Workshop. Dazu laden wir Migrant*innen aus dem Kreis Dithmarschen ein. Getränke und Snacks während des Workshops stellen wir zur Verfügung.

Wann? 30.06.2022 von 17:30 - 19:00 Uhr

Wo? Restaurant "Am Wasserturm", Brahmsstraße 1-2, 25746 Heide

Anmeldung über folgenden Link: https://eveeno.com/329690371

Bei technischen Schwierigkeiten bitte per E-Mail melden: souveraen@~@frsh.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich im Flyer anbei.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen spannenden Workshop.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

[Translate to Farsi:]
[Translate to Farsi:]

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.