صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

[Translate to Farsi:] Lebenswege treffen sich - Interkulturelle Frauendialoge in Meldorf

| News  Veranstaltung 

Das IQ Teilprojekt Souverän organisiert gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe Dithmarschen und dem AWO Familienzentrum…

ادامه

[Translate to Farsi:] Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän lädt ein zu einer Veranstaltung zum Thema Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

Viele Migrant*innen haben eine…

ادامه

[Translate to Farsi:] Fördertöpfe für Migrant*innen, Geflüchtete und ihre Selbstorganisationen

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Stormarn laden ein zu einer Veranstaltung zum Thema…

ادامه

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.